8 lưu ý bảo vệ trẻ thời Covid-19

Nếu người cao tuổi có hệ sinh lý yếu đi theo thời gian, thì với trẻ em các chức năng này lại chưa hoàn thiện, hệ miễn dịch còn yếu. Vì vậy, hãy đặc biệt chú trọng chăm sóc bé nhà bạn bởi chỉ sơ suất...