Thường xuyên mệt mỏi - Chiến đấu hay chạy trốn!

Mệt mỏi thường thấy ở những người bận rộn với công việc hoặc cũng có thể do bị căng thẳng thường xuyên không giải tỏa được, do mất ngủ, hay đau bệnh... Theo thời gian, sự mệt mỏi không kiểm soát được có thể dẫn đến trầm cảm...