Người cao tuổi phòng tránh Covid-19 như thế nào?

Người lớn tuổi là đối tượng chiếm tỉ lệ dễ bị lây nhiễm virus corona (Covid-19) lớn. Khi mắc bệnh cũng sẽ diễn biến nặng hơn so với người khỏe mạnh. Dữ liệu không chính thức từ các nhà nghiên cứu tại Anh và Trung...